U bevindt zich hier: Twentsche Golfclub > Bestuursstructuur en commissies

Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering vormt het democratisch hart van de vereniging.
Zij komt tenminste twee keer per jaar bijeen, of zoveel vaker als nodig wordt gevonden.

  • In de najaarsvergadering wordt, gekoppeld aan de begroting, het beleid voor het komende jaar vastgesteld.
  • In de voorjaarsvergadering verantwoordt het bestuur zich via de jaarrekening voor het gevoerde beleid van het
    afgelopen jaar.

Soorten leden

Bestuur

Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, uitvoering gevend aan het door de
ledenvergadering in hoofdzaak bepaalde beleid.

De momentele samenstelling van het bestuur is:

  • Rudy Goetzee,  voorzitter (sedert november 2018)
  • Gert Boers, penningmeester (sedert mei 2017)
  • Wouter van de Wetering, secretaris (sedert november 2021)
  • Beatrice Mulder, bestuurslid marketing en innovatie (sedert mei 2021)
  • Gekie Meins, bestuurslid Sportief Beleid (sedert november 2021)
  • Rob Ticheler, bestuurslid baan en accommodatie (sedert september 2020)

Commissies

De commissies vormen het cement voor het bestaan van een levendige vereniging.
Zij verrichten ten behoeve van het (voort)bestaan van de vereniging diverse uitvoerende werkzaamheden.

©2016 Twentsche Golfclub  |  Colofon  |  Webdesign: Webton.nl