U bevindt zich hier: Twentsche Golfclub > Actueel > Bestuur

Bestuur

Aan de Algemene Ledenvergadering  van de Twentsche Golfclub.

Ambt Delden, 14 mei 2018

 

Geachte leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 28 mei 2018, om 19.30 uur, in het clubhuis.

Agenda voor deze vergadering:

1. Opening.

2. Bestuursmutaties.
– Bestuurslid Jeroen Winterink is per mei 2018 statutair aftredend.
Het bestuur draagt hem als zodanig voor een tweede bestuurstermijn voor.
– In december 2017 heeft bestuurslid Marinus Snijder zijn bestuurslidmaatschap beëindigd.
Het bestuur draagt het lid Carla Ostermann in verband daarmee voor een bestuursfunctie voor.

3. Notulen  ALV van 20 november en 18 december 2017.

4. Notulen  BALV van 28 april 2018.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.

6. Jaarrekening 2017:

A. Toelichting door penningmeester
B. Verslag Financiële Controle Commissie

7. Jaarverslag 2017.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

• Van de bij deze agendapunten behorende documenten kunt u  vanaf 22 mei 2018, kennisnemen via
onze website, onder:  Leden inlog/ Club info / Vereniging  / ALV.
De vergaderstukken liggen ter inzage bij het clubsecretariaat.

Namens het bestuur,

Rudy Goetzee,                                                 Jeroen Winterink,
interim vice voorzitter                                   waarnemend secretaris

 

 

 

 

©2016 Twentsche Golfclub  |  Colofon  |  Webdesign: Webton.nl
20180412