U bevindt zich hier: Twentsche Golfclub > Geo certificering

Geo certificering

Lees hier:

Rapport Heraudit Twentsche

Intentieverklaring duurzaam en ethisch inkoopbeleid

Geachte gast,

Wij, van de Twentsche Golfclub, geloven dat economische groei en het welzijn van de samenleving onlosmakelijk
verbonden zijn met de gezondheid en met staat van het milieu. Dit geloof vindt haar oorsprong in het zogenaamde
People – Planet – Profit – principe door rekening te houden met de ecologische en sociale/maatschappelijke prestaties
in toevoeging op de
financiële prestatie van onze golfclub.

In overeenstemming met het People – Planet – Profit – principe, en in het kader van de GEO-certificering,nemen wij onze verantwoordelijkheid voor milieuondersteuning en zijn wij toegewijd om vooraanstaande en innovatieve praktijken op milieugebied en duurzaamheid in de kern van ons beleid en onze visie te integreren.

Door middel van een nauwe samenwerking met onze leveranciers en met ons personeel, werken we gezamenlijk aan de vermindering van de belasting van het milieu door onze bedrijfsactiviteiten en zijn wij voortdurend op zoek naar
verbetering en innovatie binnen het inkoopbeleid dat gefocust is op:

– het welzijn van dier, milieu en mens;
– minimaliseren van verontreiniging;
– minimaliseren van het gebruik van gas, water en licht;
– verbeteren van de kwaliteit van het milieu op de golfbaan;
– behoud van de natuurlijke hulpbronnen;
– vergroten van het milieubewustzijn bij onze gasten en bij onze medewerkers.

Tot dusver heeft de Twentsche Golfclub bewezen al in grote mate milieuvriendelijk te opereren en het inkoopbeleid
hierop in te richten, namelijk door middel van:

– producten in te kopen in grootverpakkingen en op die manier afval te verminderen;
– te kiezen voor machines en apparatuur met een minimaal verbruik;
– te kiezen voor bio-brandstoffen voor onze machines;
– keuze van gewasbeschermingsmiddelen beoordelen aan de hand van de Milieumeetlat voor het minst schadelijke product;
– keuze voor materialen en producten die recyclebaar zijn.

Deze inzet ten behoeve van duurzaamheid en een verantwoorde omgang met het milieu heeft in 2010 tot het behalen van het GEO-certificaat geleid.   Wij zullen ons in de toekomst blijven inzetten voor een duurzame en ethisch verantwoorde wijze van inkoop.

Wij vertrouwen er op dat u, als onze gast, de kans niet onbenut laat om bij te dragen aan een groener beter, maar vooral
schoner milieu.

Met hartelijke groet,

Twentsche Golfclub

©2016 Twentsche Golfclub  |  Colofon  |  Webdesign: Webton.nl