U bevindt zich hier: Twentsche Golfclub > Lidmaatschap 2019 > Online inschrijven lidmaatschap

Online inschrijven lidmaatschap

– Aan het eind van het jaar krijgt u van ons de jaarlijkse factuur toegestuurd.

 

 

Aanvraag lidmaatschap Twentsche Golfclub

  • s.v.p. het lidmaatschap dat u wenst aankruisen
    * Opzeggingen en wijzigingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk of via mail aan het secretariaat bekend gemaakt te worden vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. De jaarlijkse bijdrage blijft geheel verschuldigd, indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, gewijzigd of eindigt. * Contributiebetaling: de leden zijn verplicht vóór 1 februari van het verenigingsjaar te voldoen, tenzij er een machtiging voor de maandelijkse incasso is afgegeven. * Huis- en Baanregels: om het plezier voor u en voor anderen te verhogen wordt verwacht dat elke speler zich aan deze regels houdt. Deze staan vermeld op de website onder "gasten".
    Ondergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens juist zijn ingevuld en volledig bekend te zijn met de voorwaarden van de aangevraagde lidmaatschapsvorm.
©2016 Twentsche Golfclub  |  Colofon  |  Webdesign: Webton.nl