U bevindt zich hier: Twentsche Golfclub > Actueel > Bestuur

Bestuur

Geachte leden,

Het bestuur draagt  ter benoeming als bestuurder voor Carla Ostermann.
Het bestuur is voornemens om Carla na benoeming als secretaris van het bestuur aan te wijzen.

Het bestuur draagt verder ter herbenoeming als bestuurder voor
Jeroen Winterink.
Jeroen zal zijn huidige portefeuille behouden.
De (her) benoeming van Carla en Jeroen zal worden geplaatst op de agenda van de algemene ledenvergadering te houden op maandag
28 mei 2018.

Op grond van de statuten hebben de leden (vertegenwoordigend tenminste 5% van het maximaal  aantal uit te brengen stemmen in de ALV) het recht een eigen voordracht te doen voor een te benoemen bestuurder. Een dergelijke voordracht dient tenminste drie weken voor
de algemene ledenvergadering van 28 mei bij het bestuur te worden ingediend.

Namens het bestuur:

Gert Boers (waarnemend voorzitter)    Jeroen Winterink (secretaris)

 

 

 

©2016 Twentsche Golfclub  |  Colofon  |  Webdesign: Webton.nl
20180412